Det kraftfulla värdet av employer branding

Vi på Westers lägger stor vikt vid Employer Branding och vår Head of People & Culture, Michelle Vu Asaph, berättar här mer om varför det är så värdefullt och avgörande för företag.

Vi strävar ständigt efter att överträffa förväntningarna för våra kunder och partners. Vi vet att framgång i denna bransch handlar om mer än bara att leverera en fantastisk upplevelse. Det handlar om att bygga och upprätthålla starka relationer med våra medarbetare och att skapa en kultur som genomsyras av våra kärnvärden - empati, engagemang och gemenskap.

 

Externt
- Employer Branding handlar om att marknadsföra vårt företag som en attraktiv arbetsplats. När vi aktivt kommunicerar vår företagskultur, värderingar och företagsidentitet, blir vi mer lockande för de mest kompetenta och kreativa talangerna i branschen. Vi drar till oss de som inte bara vill ha ett jobb, utan som vill vara en del av en gemenskap som delar deras värderingar.

- Genom att bygga en stark extern Employer Branding kan vi differentiera oss från konkurrenterna och stärka vårt varumärke. Vårt rykte som en arbetsplats som bryr sig om sina medarbetare och värnar om empati och engagemang är vår fördel i en konkurrensutsatt marknad.

 

Internt
- En positiv företagskultur är grundläggande för att våra medarbetare ska trivas och vara produktiva. När våra medarbetare känner sig värderade, engagerade och en del av en gemenskap, presterar de bättre. Det här leder inte bara till högre medarbetarnöjdhet utan också till en ökad lojalitet och minskad personalomsättning.

- Genom att involvera våra medarbetare i vårt EB-arbete och uppmuntra dem att vara ambassadörer för vårt företag, stärker vi interna band och ökar engagemanget. Våra medarbetare blir mer än bara anställda – de blir en del av en familj som strävar efter gemensamma mål.

 

Tips och trix vid EB-arbete
- Organisera interna evenemang och aktiviteter som främjar teambuilding och gemenskap. Dessa stärker era medarbetares koppling till bolaget och skapar en positiv företagskultur.

- Använd aktivt sociala medier för att kommunicera företagskulturen och värderingar. Dela medarbetarberättelser och skapa en engagerande online-närvaro som speglar den autentiska gemenskap.

 

Avslutning
Så, när du planerar kommande evenemang, tänk på Employer Branding. Boka årets julfest eller nästa års kick-off hos oss – inte bara som en fantastisk upplevelse, utan också som en möjlighet att uppleva vår kultur som värnar om empati, engagemang och gemenskap!

Boka