Sociala relationer på arbetsplatsen

Hur dina sociala relationer på jobbet ser ut kan enligt forskning påverka din hälsa och välmående. I förlängningen har det en stor inverkan på ditt engagemang och din prestation. Vill du veta mer om hur Westers kan hjälpa ditt företag att bygga starka sociala relationer bland medarbetare? Boka ett förutsättningslöst möte så bjuder vi på lunch!

Starka sociala relationer på arbetsplatsen = bättre bolagsresultat?

Sociala relationer på jobbet är enligt studier viktiga för att vi ska må bra, känna engagemang för vårt arbete och prestera bättre.

"En känsla av utanförskap eller svaga sociala relationer har negativa hälsoeffekter och försämrar arbetsmotivationen"

Varför är sociala relationer på arbetsplatsen viktigt?

Enligt ett flertal studier under 2000-talet, har våra sociala relationer till kollegor och chefer en stor påverkan på vår inre motivation och engagemang för arbetet. Ju starkare relationer vi har till varandra, desto högre grad av motivation och trivsel känner vi på jobbet. I sin tur har detta en stark koppling, inte bara till vår allmänna hälsa och välmående, utan också vår förmåga att prestera. Alla dessa sammanlänkade faktorer; relationer, trivsel, hälsa och välmående, engagemang, motivation och prestation, sammanstrålar till en viktig utgång som alla företag strävar efter - resultat. Men en ökad försäljning är inte det enda utfall som kan genereras av ett konsekvent arbete med att stärka sociala relationer bland medarbetare.

Enligt Randstads Employer Brand Research 2019 - landsrapport Sverige, blir ett attraktivt employer brand eller internt varumärke allt viktigare för att rekrytera, tillfredsställa och behålla kompetens. I undersökningen instämmer 80% av arbetsgivarna i att ett starkt employer brand har stor betydelse för att attrahera rätt medarbetare. De menar på att människor arbetar för företagskulturer och inte för företag, så hur arbetsgivare uppfattas är av största vikt. Vidare konstaterar 96% att ett företags kultur måste stämma överens med deras personliga värderingar för att de ska känna sig nöjda med arbetsplatsen, och att kulturen därmed bör vara så öppen som möjligt så att kandidater kan få en känsla för denna i en rekryteringsprocess. Starkt kopplat till detta är en trevlig arbetsmiljö (fyllt av positiva sociala relationer), vilket 59% av respondenterna i undersökningen anser är den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare.

Sociala relationer är en viktig del i att bygga ett starkt employer brand, glada och positiva medarbetare pratar sig gärna varma om sin arbetsplats. Det ger möjligheten för företag att spara pengar och tid genom att rekryteringsprocesser får fler ansökningar, det blir lättare att attrahera kompetenta medarbetare vars värderingar stämmer överens med företagets och de anställda stannar längre på företaget.

"Ett aktivt arbete med kultur, värderingar och klimat är en av nycklarna för att skapa starka sociala relationer bland medarbetare"

5 tips: Hur arbetsgivare kan stimulera och stärka medarbetarnas relationer

  1. Arbeta aktivt med värderingar, kultur och klimat. Var noga med att även leva som ni lär!
  2. Låt överensstämmande värderingar och kulturell matchning få större betydelse vid rekrytering.
  3. Fira det ni anser är viktigt att belysa eller som ni vill se mer utav. Vare sig det gäller försäljning, prestation och resultat eller kulturella hjältar som arbetar konsekvent utifrån bolagets värderingar – våga fira!
  4. Ge förutsättningar för de anställda att bygga sociala relationer på och utanför arbetstid. Gemensamma luncher, fikastunder, aktiviteter, afterwork, evenemang, fester och tävlingar är några exempel.
  5. Skapa en plats enbart för social interaktion där medarbetarna har en plats dedikerad för det ändamålet. Platsen ska vara en där medarbetarna kan känna sig trygga att socialisera sig på, utan att störa kollegor.

Kontakta oss

* Genom att skicka formulär till oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.