Sociala relationer på jobbet

Hur dina sociala relationer på jobbet ser ut kan enligt forskning påverka din hälsa och välmående. I förlängningen har det en stor inverkan på ditt engagemang och din prestation. Vill du veta mer om hur Westers kan hjälpa ditt företag att bygga starka sociala relationer bland medarbetare?

Starka sociala relationer på arbetsplatsen = bättre bolagsresultat?

Sociala relationer på jobbet är enligt studier viktiga för att vi ska må bra, känna engagemang för vårt arbete och prestera bättre.

"En känsla av utanförskap eller svaga sociala relationer har negativa hälsoeffekter och försämrar arbetsmotivationen"

Varför är sociala relationer på jobbet viktigt?

Enligt ett flertal studier under 2000-talet, har våra sociala relationer till kollegor och chefer en stor påverkan på vår inre motivation och engagemang för arbetet. Ju starkare relationer vi har till varandra, desto högre grad av motivation och trivsel känner vi på jobbet. I sin tur har detta en stark koppling, inte bara till vår allmänna hälsa och välmående, utan också vår förmåga att prestera. Alla dessa sammanlänkade faktorer; relationer, trivsel, hälsa och välmående, engagemang, motivation och prestation, sammanstrålar till en viktig utgång som alla företag strävar efter - resultat. Men en ökad försäljning är inte det enda utfall som kan genereras av ett konsekvent arbete med att stärka sociala relationer bland medarbetare.

I Randstads Employer Brand Research 2019 - landsrapport Sverige, hävdas att ett attraktivt employer brand eller internt varumärke blir allt viktigare för att rekrytera, tillfredsställa och behålla kompetens. I undersökningen instämmer 80% av arbetsgivarna i att ett starkt employer brand har stor betydelse för att attrahera rätt medarbetare. De menar på att människor arbetar för företagskulturer och inte för företag, så hur arbetsgivare uppfattas är av största vikt. Vidare konstaterar 96% att ett företags kultur måste stämma överens med deras personliga värderingar för att de ska känna sig nöjda med arbetsplatsen, och att kulturen därmed bör vara så öppen som möjligt så att kandidater kan få en känsla för denna i en rekryteringsprocess. Starkt kopplat till detta är en trevlig arbetsmiljö (fyllt av positiva sociala relationer), vilket 59% av respondenterna i undersökningen anser är den viktigaste faktorn vid val av arbetsgivare.

Sociala relationer är därmed en viktig del i att bygga ett starkt employer brand, glada och positiva medarbetare pratar sig gärna varma om sin arbetsplats. Det ger möjligheten för företag att spara pengar och tid genom att rekryteringsprocesser får fler ansökningar, det blir lättare att attrahera kompetenta medarbetare vars värderingar stämmer överens med företagets och de anställda stannar längre på företaget.

Ett förändrat landskap: Covid-19

Som arbetsgivare har utmaningarna varit större än någonsin under Covid-19-utvecklingen, när det kommer till att skapa trivsel, välmående och engagemang hos sina medarbetare. Osäkerhet kring sin egen eller andras situation, social distansering och arbete hemifrån gör att många mår dåligt och känner sig oengagerade. Därför är det idag extra viktigt med intern  kommunikation, arbete med värderingar och kultur, vision och målbild. Allt för att skapa en tydlig mening och syfte med medarbetarnas insats och prestation.

Sociala relationer går att bygga även i dessa tider! Utomhusaktiviteter med säkert avstånd och digitala sociala forum och tillställningar är bara några exempel på hur relationer kan formas och stärkas. Relationen mellan arbetsgivare och medarbetare kan även stärkas genom att visa extra mycket uppskattning under dessa tider, då det för många är jobbigt att arbeta hemifrån, hitta mening med sitt arbete och hålla sig motiverad.

"Ett aktivt arbete med kultur, värderingar och klimat är en av nycklarna för att skapa starka sociala relationer bland medarbetare"

5 generella tips: Hur arbetsgivare kan stimulera och stärka medarbetarnas relationer

  1. Arbeta aktivt med och kommunicera tydligt era värderingar, målbilder och visioner. Var noga med att även leva som ni lär då alla beslut måste ha en röd tråd och präglas av er kultur.
  2. Låt överensstämmande värderingar och kulturell matchning få större betydelse vid rekrytering. Resultatet? Snabbare onboardings, bättre gruppdynamik och starkare engagemang.
  3. Fira för att visa uppskattning och belysa vad som är viktigt. Vare sig det gäller försäljning, prestation och resultat eller kulturella hjältar som arbetar konsekvent utifrån bolagets värderingar – fira och visa er uppskattning!
  4. Ge förutsättningar för de anställda att bygga sociala relationer på och utanför arbetstid. Gemensamma luncher, fikastunder, aktiviteter, afterwork, evenemang, matlagningskvällar, fester och tävlingar är några exempel. Självklart går många av dessa även bra att genomföra digitalt och livesänt!
  5. Skapa en plats på kontoret enbart för social interaktion där medarbetarna har en plats dedikerad för det ändamålet. Platsen ska vara en där medarbetarna kan känna sig trygga att socialisera sig på, utan att störa kollegor.

Kontakta oss

* Genom att skicka formulär till oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.