Tillhörighet

I en allt mer digital värld, ökar värdet av fysiska möten. Genom att skapa ett inkluderande klimat och stimulera till social interaktion på arbetsplatsen stärks det interna varumärket samtidigt som välmående, trivsel och engagemang förbättras hos medarbetarna. Läs mer om varför och hur nedan!

Fysiska möten allt viktigare

Samtidigt som digitaliseringen förändrar hur vi tar och håller kontakt med varandra, blir fysiska möten och sociala relationer allt viktigare på arbetsplatsen.

Behovet av tillhörighet och socialt stöd

Människor trivs generellt bäst i ”flock” eller varandras sällskap. Vi vill känna en tillhörighet till något eller någon för att få en kontext och mening i våra liv. Och inte nog med att vi helst vill inkluderas och tillhöra något, känslan av tillhörighet är ett mänsklighetens mest grundläggande behov för välmående, likt föda och trygghet. Positiva sociala relationer gör oss människor lyckligare, mindre stressade, vi lever längre och vi presterar bättre i de sammanhang som kräver prestation.

Digitalisering har förändrat det sociala landskapet – men inte behovet

Den ständigt pågående digitaliseringen av samhället har skapat nya, effektiva möjligheter för människor att etablera kontakt med andra och hitta väsentlig information. Detta har kortat ned tiden och energin som krävs för att söka nya bekantskaper samt upptäcka och delta i sociala tillställningar tillsammans med andra. Dessutom kan hanteringen av stora datamängder underlätta för innovation inom matchning av individer gällande värderingar, intressen och yrken.

Med allt det positiva följer dock en oroväckande utveckling som till viss del hämmar känslan av tillhörighet. Människor speglar sig nämligen allt mer i sin telefon och projicerar sig på sociala medier enligt forskning från amerikanska MIT, istället för att fördjupa sina relationer ansikte mot ansikte. Därmed distanserar sig allt fler från mänskliga sociala interaktioner som skapar känslan av genuint upplevd tillhörighet.

"Engagemang, motivation, trivsel och prestation förbättras avsevärt vid en känsla av tillhörighet och socialt stöd"

Syfte, värderingar och kultur

Att samla människor kring ett gemensamt syfte, en vision och målsättningar är en av nyckelingredienserna för att skapa den så kallade ”vi-känslan” och tillhörighet. Enligt en sammanställning av PWC anser hela 92% av VD:ar internationellt, att det blir allt viktigare att ha ett tydligt företagssyfte som reflekteras i värderingar, kultur och beteenden. I den senaste utgåvan av Randstads årliga rapport "Employer Brand Research", tydliggörs också vikten av en trevlig arbetsmiljö för att attrahera och behålla medarbetare, där företagskulturen spelar en stor roll. I undersökningen hamnade "trevlig arbetsmiljö" i topp över vilka faktorer som anställda i Sverige efterfrågar. Även i  SHRM’s årliga undersökning ansåg hela 77% av anställda att relationen med kollegorna var den viktigaste förutsättningen för engagemang på arbetsplatsen.

Allt tydligare blir det därmed att arbetsgivare behöver skapa en inkluderande kultur, med ett gemensamt syfte och som uppmuntrar socialt umgänge mellan medarbetare. Som arbetsgivare kan man också försöka stimulera detta genom att anordna gemensamma aktiviteter, både på och utanför arbetstid. Vi återkommer längre ned med några exempel!

Praktiska tips för stimulering och uppmuntring

Tips på hur arbetsplatser kan stimulera och uppmuntra till interaktion och inkludering!

 

1. Ett gemensamt "varför" och "hur"

En tydlig vision, målbild och syfte för verksamheten. Våga leva som ni lär och låt orden bli verklighet, där företagets värderingar är i fokus!

 

2. Fira!

Fira och uppmuntra! Vare sig det gäller ekonomisk framgång eller en mindre individuell prestation (exempelvis veckans varumärkesambassadör) så ska saker och ting firas! Det ger fantastiska möjligheter till social interaktion mellan medarbetare och stärker det interna varumärket.

 

3. Aktiviteter utanför (och på!) arbetstid

Anordna kontinuerligt tillställningar för medarbetarna! Afterwork, gemensamma luncher, spel och tävlingar, veckofrukost är bara några exempel på vad ni kan göra.

 

4. Skapa sociala utrymmen på kontoret

Se till att plats finns för att gå undan och sätta sig i en loungemiljö, gärna mobilfritt, där medarbetare kan hänga korta stunder! Idag är det populärt med exempelvis pingisbord, ett lysande exempel på hur umgänge och arbetspaus kan göras lite roligare! Andra exempel är arkadspel, biljard, shuffleboard etc.

 

5. Mobilfritt lunchrum

Lägg ned telefonen under lunchen med kollegorna och se varandra i ögonen medan ni pratar. Att ge fullkomlig uppmärksamhet till sin motpart är viktigt för att visa uppskattning och intresse!

Kontakta oss

* Genom att skicka formulär till oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.