Westers sätter upp nytt miljömål inför 2020

I jakten på att bli fjäderlätta i vårt avtryck på miljön, har vi satt upp ett spännande mål. Innan år 2020 är över ska Westers bli klimatneutralt.

Westers ska bli klimatneutrala

Innan år 2020 är över ska Westers bli ett klimatneutralt företag inom upplevelser, festlokaler, eventproduktion och catering.

Varför?

Vi har ställt frågan till Göran Kask, delägare på Westers, som berättar mer om målets bakgrund, syfte och genomförande.

"Vi har hela tiden haft ett fokus på att minska vårt avtryck på miljön. Inför lanseringen av 2019 års cateringmeny kände vi dock att vi ville ta ett större grepp på frågan, för att se om vi kunde göra ännu mer ur ett helhetsperspektiv för verksamheten. Därifrån undersöktes möjligheten att bli klimatneutrala, det vill säga att vår verksamhets avtryck ska bli lika med plus, minus, noll. Det är ett väldigt spännande mål som vi nu har cementerat och redan påbörjat arbetet med.

Till en början har vi gjort en stor genomgång av verksamheten, för alla delar och dess avtryck. Några justeringar identifierades tidigt som något vi kunde genomföra på en gång. Bland annat fasar vi ut engångsmaterial och byter ut dessa till miljövänligare alternativ, vilket gör att vi årligen drar ned vår användning av oljebaserad plast med cirka 1 ton. Sedan har kökets maskinpark uppgraderats med en ny ozonanläggning, som återanvänder all värme från spisar och ugnar samt renar luften från fett. Det överlägset största avtrycket står dock matproduktionen för och framförallt den som innehåller nötkött. Det har vi tagit med oss in i produktionen av den nya cateringmenyn, med fler "gröna alternativ", vegetariskt och veganskt, samt minskat antal menyer innehållande nötkött."

Genomförande

"Vi ser kontinuerligt över verksamheten för fler förändringar. Några är redan på gång och genomförs under 2019, en utökad sopsortering ute på våra evenemang är ett exempel. Det avtryck som trots allt finns kvar efter alla förändringar kommer vi att klimatkompensera för genom en certifierad partner. Kompensationen görs genom att plantera träd, något vi ser är väldigt aktuellt idag med bland annat bränderna i Amazonas. Vi påbörjar arbetet med klimatkompensering redan i år, och har sedan räknat med att vi under 2020 kommer att behöva plantera ca 60.000 träd för att motsvara verksamhetens kvarvarande avtryck. Denna siffran är dock något som kan komma att justeras under vägen beroende på våra framsteg och nya uträkningar. Målsättningen är att varje år minska antalet träd vi behöver plantera och därmed vårt totala avtryck innan kompensation."

Kontakta oss

* Genom att skicka formulär till oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.