Nasio Trust Kenya

Nasio Trust - Kenya

Nasio Trust

Nasio Trust arbetar med att stödja mindre samhällen i västra Kenya till att bli självförsörjande. Detta genom arbete inom utbildning, hälsa & sjukvård, barnomsorg och inkomstgenererande affärsprojekt. Nasio Trust har också givit hem till föräldralösa barn och deras arbete är något som Westers tveklöst ville vara en del av.

"Vi har alltid letat efter projekt som ligger vårt företag nära, i form av vilka värderingar och visioner som ligger till grund för projektet. Tidigare har vi haft ett samarbete English School of Mui Ne i Vietnam, som numera är självgående och har allt större kapacitet att utföra sitt fantastiska arbete, vilket vi är väldigt glada för. The Nasio Trust är ett projekt vi verkligen ville involvera oss i som nästa steg av vårt CSR-arbete. Deras målsättning att skapa samhällen som är självförsörjande är något vi tror på och har en stark koppling till med vår bakgrund som entreprenörer. Precis som i tidigare samarbete kommer personal från Westers att åka till organisationen i fråga, för att besöka och bidra med det vi kan på plats."

Jesper Kask, VD Westers

Läs mer om organisationen här ; Nasio Trust

Kontakta oss

* Genom att skicka formulär till oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Boka