Stay tuned - lansering av ny cateringmeny om:

Håll utkik, vi lanserar vår nya cateringmeny om:

Utmaningen

Slaget om att attrahera och behålla rätt kompetens i företagen blir allt mer intensivt. Personalvård blir en fråga som därmed hamnar i fokus, för att ge organisationen en extra "edge" och säkerställa en stabil lönsamhet över tid. Vill du veta mer om hur Westers kan hjälpa er med er personalvård?

Det interna varumärket

Har ni en hög personalomsättning och/eller höga omkostnader per omsatt individ? Ni är inte ensamma! Kostnader i samband med nyrekrytering är betydligt större än vad många företag inser, varpå fokus allt mer skiftas till employer branding och personalvård.

Kostnader för nyrekrytering är större än vad många företag inser

Principen av kostnad till värde

I sökandet efter nya rekryter, kan organisationer betala stora pengar för att använda sig av rekryteringsbolag, annonsera ut tjänster, etablera samarbetspartners och kanaler etc. Dessutom tillkommer kostnader i samband med intervjuer, screening av kandidater, personlighets- och begåvningstester och X antal mjuka kostnader (se beskrivning nedan), vilket leder till att den totala kostnaden för att ersätta en tidigare anställd blir betydligt högre än vad man kan tro. En ledig position tar företag idag 51 dagar att fylla i genomsnitt, varpå tid och resurser spenderas friskt i denna period för att hitta ersättare till den tidigare anställda som försvunnit. 

Studier visar att kostnaden för att ersätta en anställd som sagt upp sig eller fått sparken kan uppgå till så mycket som 1-2 gånger tjänstens årslön. Dels genom så kallade "hårda" kostnader i fysiska kronor: outsourcing av rekryteringen till rekryterings- eller bemanningsbolag, annonsering, tester och screening, utbildning etc., men också genom "mjuka" kostnader så som: olika moment i onboarding-processen, tid från andra medarbetare och chefer, förlorad produktivitet, risk för misstag av en nyanställd, minskat engagemang bland medarbetare och kulturell påverkan på resten av gruppen.

Forskning menar att individer generellt sett blir mer värdefulla för en organisation ju längre de stannar, vi lär oss verksamheten, uppgifterna, utvecklas och blir på så sätt mer produktiva. Nedan visas en sammanställning av denna beskrivning från Deloitte, om hur en anställd går från att vara en kostnad till en värdefull tillgång, för att ge en bredare bild av hur omfattande kostnadsbilden är vid förlust av en anställd.

Fig. 1: Economic Value of an Employee to the Organization over Time (C) Bersin by Deloitte

Tillhörighet och relationer i topp

Studier visar en tydlig önskan bland arbetstagarna, där stolthet över arbetsplatsen, trivsel och engagemang, autonomi och relationer blir allt viktigare än löner och titlar. Enligt en undersökning genomförd av det sociala nätverket LinkedIn, är känslan av trygghet, tillhörighet och uppskattning bland de viktigaste faktorerna, där över 46% anser tillhörigheten och relationerna med medarbetare som den viktigaste faktorn av alla! Undersökningen visar dessutom hur 70% av deltagarna var villiga att lämna sina jobb om företagskulturen upplevdes som negativ, vilket återigen visar på att värderingar och relationer blir av allt större vikt för att lyckas attrahera och behålla kompetens i en organisation. 39% anser dessutom att värderingarna som ofta genomsyrar kulturen är avgörande, och hade valt att lämna arbetsplatsen av etiska och moraliska skäl om dessa värderingar inte överensstämde med individens.

Tre tips för att attrahera och behålla kompetens

  1. Våga investera i er personalvård och employer branding! Se över vad era medarbetare önskar för att må bra och känna engagemang och trivsel. Tillgodoser ni detta kommer ni att hitta en ekonomiskt lönsam modell, som i längden är betydligt billigare än en hög personalomsättning!
  2. Arbeta aktivt för att skapa en känsla av tillhörighet bland era medarbetare! Gemensamma event, aktiviteter, måltider är lysande exempel som är enkla att anordna och uppmuntrar relationsbyggande. 
  3. Tro på era värderingar, gör de tydliga och synliga och stå fast vid dem. På så sätt har ni lättare att attrahera medarbetare som tilltalas av dessa och därmed stannar längre i organisationen!

David Ejnar

Projektledare

”Vill du veta mer om hur Westers kan hjälpa er med personalvård?”

Kontakta oss