Stay tuned - lansering av ny cateringmeny om:

Håll utkik, vi lanserar vår nya cateringmeny om:

Miljöpolicy

Event & catering med miljöhänsyn

Att arbeta aktivt för hållbarhet och god miljö är en självklarhet idag. Vi tar förstås vårt ansvar genom ett konsekvent och kontinuerligt miljöarbete som omfattar hela vår verksamhet.

En hållbar verksamhet

En hållbar verksamhet

Vad vi efterlämnar till nästkommande generationer bör vara av största vikt för oss alla. Varje år utvecklar vi nya målsättningar gällande vårt hållbarhetsarbete, såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Vår vision? Att bli Sveriges första klimatneutrala catering- och eventföretag!

Vår policy är att

 • Uppfylla gällande miljölagstiftning och de krav som är relevanta för verksamheten.
 • Källsortera och omhänderta avfall enligt gällande rekommendationer.
 • Hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar.
 • Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön.
 • Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas.
 • Höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna.
 • Använda rengöringsmedel med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi gör vår del i det dagliga arbetet, bland annat genom att väga varje gram råvara på våg, liksom att planera våra leveranser för att maximera volym och minimera avstånd. Utöver detta använder vi endast miljömärkt el från vatten- eller vindkraft i vår produktion samt nyttjar ekologiska, närproducerade och fairtrade-märkta varor i så stor utsträckning som möjligt. Vi har även installerat induktionsspisar som, till skillnad från restaurangspisar, genererar cirka 3,5 ton mindre koldioxid per år. Under 2019 byter vi allt serveringsmaterial för engångsanvändning till mer hållbara val som exempelvis bambu. De få artiklar som saknar alternativ till plast använder vi oss av plast gjord på sockerrör.

Återvinning

Vi återvinner bland annat kontorspapper, wellpapp, glas, plåt, mjukplast, lysrör, batterier, frigolit och hårdplast.

Vi sorterar alltid matavfallet för att minska sopmängden och återvinner värme från köksmaskiner genom en ozonanläggning i köket.

Aktuella hållbarhetsmål

 • Minska matsvinnet i köket med 30% under 2019.
 • Minska pappersförbrukningen med 30% under 2019, genom att digitalisera "papperstunga" processer.
 • Byta ut diskmaskiner i kök och kontor under 2019, till maskiner som återvinner vatten, värme och diskmedel.
 • Tjänstebilar ska bytas ut till elbilar innan år 2021.
 • Lastbilar ska bytas ut till el-lastbilar innan år 2025.
 • Procentuell användning av ekologiska och närproducerade råvaror ska öka årligen.

Läs mer på länken nedan om vårt pågående hållbarhetsarbete.

PDF - Westers hållbarhetsarbete 2019

Kontakta oss

* Genom att skicka formulär till oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.