MENY

Event med miljöhänsyn

Att arbeta aktivt för hållbarhet och god miljö är en självklarhet idag. Vi tar förstås vårt ansvar genom ett konsekvent och kontinuerligt miljöarbete som omfattar hela vår verksamhet.

Vår policy är att

 

  • Uppfylla gällande miljölagstiftning och de krav som är relevanta för verksamheten.
  • Källsortera och omhänderta avfall enligt gällande rekommendationer.
  • Hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.
  • Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar.
  • Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön.
  • Prioritera material som kan återanvändas eller återvinnas.
  • Höja kunskapen om miljöfrågor hos medarbetarna.
  • Använda rengöringsmedel med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Använda miljövänliga fordon och drivmedel.

Vi gör vår del i det dagliga arbetet, bland annat genom att väga varje gram råvara på våg, liksom att planera våra leveranser för att maximera volym och minimera avstånd.

Kontakta oss