Avbokningsregler

Det är tråkigt att behöva ställa in sitt evenemang
men ibland så är det oundvikligt.
Läs nedan om vad som gäller om ni behöver avboka ert event eller catering.
Kontakta oss om ni har några frågor.

Avbokningsregler

Avbokning catering

Catering, inklusive linne, porslin, möbler och blommor som avbokas senare än 5 arbetsdagar debiteras med 100 % av offererad kostnad exklusive budkostnad. Alla ändringar sker skriftligen.

För eventuella andra kostnader gällande inköpta tjänster från andra leverantörer så gäller respektive leverantörs avbokningsregler.

Avbokning personal

Personal som avbokas senare än 10 arbetsdagar debiteras med 100 % av offererade arbetstimmar. Alla ändringar sker skriftligen.

Beställning

Senast 10 arbetsdagar före arrangemanget måste Westers få besked om antal gäster, vald meny och eventuella avvikelser såsom allergiker/vegetarianer. Detta skall ske skriftligen med namn på dessa. Senast 5 arbetsdagar före arrangemanget är sista dag för möjliga ändringar av antalet gäster +/-10%! Därefter görs en bedömning av säljaren om ändringen är möjlig.

Förskottsbetalning lokaler

Förskottsbetalning om xx xxx kr som avser 50% av lokalhyran för lokalen gällande datum xxxx-xx-xx, Denna summa återbetalas ej vid eventuell avbokning.

Förskottsbetalning privatpersoner

För privatpersoner förskottsfakturerar vi hela beloppet för beställningen i förväg. Detta måste vara betalt innan arrangemangsdatum.

Betalningsvillkor

Fakturering sker efter arrangemanget med betalningsvillkor på 10 dagar.

Avbeställning events

Avbokar beställaren arrangemanget efter det att detta avtal signerats debiteras beställaren 25 % av budgeterad totalkostnad. Avbokar beställaren arrangemanget senare än 30 arbetsdagar före arrangemanget debiteras beställaren 50 % av budgeterad totalkostnad.

Avbokar beställaren arrangemanget senare än 10 arbetsdagar före arrangemanget debiteras beställaren 100 % av budgeterad totalkostnad.

Betalning av betald förskottsbetalning för lokalen betalas ej tillbaka.

För kostnader gällande inköpta tjänster så som artister, teknik, dekor och aktiviteter så gäller respektive leverantörs avbokningsregler.

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster
med anledning av covid-19.

Om man inte får genomföra arrangemang pga. Covid-19 så får man skjuta upp arrangemanget till ett nytt datum kostnadsfritt. Detta gäller endast för lokalhyra. Avbokning av mat, dryck, personal, teknik, tekniker samt tjänster av andra leverantörer så måste dessa bokas av senast 14 dagar innan eventdatumet, annars debiteras 100% av offererad kostnad.

Om det finns restriktioner för att endast 80 personer får närvara vid arrangemanget så måste arrangemanget genomföras. Det går då inte att skjuta på det kostnadsfritt.

OBS! arrangören/hyrestagaren bär ansvaret för att kontrollera antalet gäster på plats samt inte bjuda in mer folk än vad som är tillåtet. Arrangören/hyrestagaren bär även ansvar för att göra en riskbedömning samt vidta åtgärder som krävs för att förhindra eventuell smittspridning.

Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken

-Genomför en riskbedömning

-Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte bör komma till evenemanget.

-God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

-Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Se länk för information från Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Kontakta oss

* Genom att skicka formulär till oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.