Vad gäller vid avbokning?

Avbokning catering
Catering, inklusive linne, porslin, möbler och blommor som avbokas senare än 5 arbetsdagar debiteras med 100 % av offererad kostnad exklusive budkostnad. Alla ändringar sker skriftligen. För eventuella andra kostnader gällande inköpta tjänster från andra leverantörer så gäller respektive leverantörs avbokningsregler.

Avbokning & Ändring av personal

Personal som avbokas debiteras alltid med 100 % av kostnaden med hänvisning till kollektivavtal mellan HRF och Visita.

Beställning
Senast 10 arbetsdagar före arrangemanget måste Westers få besked om antal gäster, vald meny och eventuella avvikelser såsom allergiker/vegetarianer. Detta skall ske skriftligen med namn på dessa. Senast 5 arbetsdagar före arrangemanget är sista dag för möjliga ändringar av antalet gäster +/-10%! Därefter görs en bedömning av säljaren om ändringen är möjlig.

Förskottsbetalning lokaler
Förskottsbetalning motsvarande 50% av lokalhyran för lokalen gällande datum ska betalas in i förväg. Denna summa återbetalas ej vid eventuell avbokning.

Förskottsbetalning privatpersoner
För privatpersoner förskottsfakturerar vi hela beloppet för beställningen i förväg. Detta måste vara betalt innan arrangemangsdatum.

Betalningsvillkor
Fakturering sker efter arrangemanget med betalningsvillkor på 10 dagar.

Avbeställning events

  • Avbokar beställaren arrangemanget efter bokning debiteras beställaren 25 % av budgeterad totalkostnad.
  • Avbokar beställaren arrangemanget senare än 30 arbetsdagar före arrangemanget debiteras beställaren 50 % av budgeterad totalkostnad.
  • Avbokar beställaren arrangemanget senare än 10 arbetsdagar före arrangemanget debiteras beställaren 100 % av budgeterad totalkostnad.

Betalning av betald förskottsbetalning för lokalen betalas ej tillbaka. För kostnader gällande inköpta tjänster så som artister, teknik, dekor och aktiviteter så gäller respektive leverantörs avbokningsregler.

Hyresvillkor/Betalningsvillkor porslin/serveringsutrustning/linne:
Hyrestagaren ansvarar för alla eventuella förluster samt skador av hyrgodset inklusive emballage under hyrestiden. Återanskaffningsvärdet kan komma att faktureras i efterhand om order sedan tidigare är fakturerad.