Fakturering & betalning

Fakturering sker efter genomförd beställning med 10 dagars betalningsvillkor som standard. Faktura skickas via e-post eller som e-faktura.

För privatpersoner tillämpar vi förskottsfakturering av totalbeloppet.

Vid bokning av lokal tillämpar vi förskottsfakturering motsvarande 50% av beloppet för lokalhyran.