Stay tuned - lansering av ny cateringmeny om:

Håll utkik, vi lanserar vår nya cateringmeny om:

Employer branding genom event management?

Trivsel, engagemang och personlig utveckling är avgörande för organisationers möjligheter att attrahera ny kompetens och behålla den över längre tid. Läs mer om hur event kan bli en del av er employer branding-strategi.

Event

Employer branding genom event management?

En av dagens största utmaningar för organisationer (och främst deras HR-avdelningar!) är förmågan att attrahera och behålla kompetens över längre tid.

Slaget om kompetensen

Att förlora kompetens är en dyr affär för företagen idag. Kostnader för nya rekryteringsprocesser, minskad produktivitet och/eller kreativitet, pengar och tid för att lära upp någon ny, ja listan kan göras lång. I många branscher jagas de mest attraktiva profilerna både högt och lågt, med erbjudanden om bättre löner, förmåner med mera. Dock är pengarna sällan motivation nog för att byta arbetsplats enligt många studier inom området. Arbetsmiljö, trivsel, företagskultur och personlig utveckling är istället några av de delar som anses ha störst påverkan på företagens möjligheter att lyckas med denna utmaning.

Det är med andra ord värt att investera i proaktiva insatser och långsiktighet gällande attraherande och behållande av kompetenta medarbetare!

Engagemang, trivsel och kultur

Studier har visat att engagerade medarbetare som trivs på sin arbetsplats har en 87% lägre sannolikhet att byta jobb. Trivsel på arbetsplatsen har också visat sig ha ett större samband med sociala relationer mellan kollegor än förhållandet till den närmaste chefen. Resultatet antyder att ledarskapet bör vara fokuserat på att skapa en öppenhet, samarbete och ge möjligheter till de anställda att forma sina sociala relationer, både på och utanför jobbet.

I Randstads stora kartläggning av arbetsgivare och arbetstagare från 2017, fastställdes att ”en trevlig arbetsmiljö” var den mest avgörande faktorn för en arbetstagares trivsel på sin nuvarande arbetsplats, eller vid val av ny arbetsgivare. Lägg där till att en negativ organisationskultur eller bristande kulturell matchning mellan individ och företag, leder till 15% större sannolikhet att den anställde letar sig vidare, så förstår man snabbt att dessa faktorer blir avgörande för långsiktiga resultat i en organisation.

Som ett led i att hantera problematiken kring införskaffandet av talanger och att behålla dem i företagen, har begreppet ”employer branding” fått en allt större plats på HR-avdelningarnas radar. Hur anställda och potentiella medarbetare ser på företaget som arbetsgivare är avgörande för förmågan att rekrytera och behålla rätt kompetens över tid, där trivsel, miljö, kultur och engagemang är faktorer som värderas högst bland medarbetare. 

Event management som en del av er employer branding-strategi

Vad kan man göra för att förbättra sina möjligheter att rekrytera och behålla kompetens? Några punkter som benämns som nycklar idag för en ökad trivsel och engagemeng är:

  • Våga fira framgångar!
  • Visa dina medarbetare och anställda uppskattning för sitt jobb.
  • Uppmuntra utveckling av sociala relationer och teambuilding.
  • Belys extraordinära prestationer.
  • Erbjud personlig utveckling i form av utbildning eller ansvar.
  • Skapa medarbetarengagemang genom att uppmuntra och belöna aktivt deltagande.
  • Arbeta aktivt och strategiskt för förbättrad arbetsmiljö och trivsel.

Allt detta (och mycket mer!) går att skapa och bibehålla genom att implementera event som en del av er employer branding-strategi. Med ett väl genomfört event - med en planering som innehåller ett tydligt syfte, målformulering och mätning - kan ett företagsevent generera långsiktig affärsnytta tillsammans med oslagbart nöje.

 

Hur?

Event kan användas främst för två olika syften inom employer branding:

  1. För att stärka det interna varumärket

Galamiddagar med prisutdelning, kickoff eller konferens med teambuildingaktiviteter, sociala mingeltillställningar, after work, lyxiga frukostar på kontoret – det finns nästan inga begränsningar för vad ni kan göra för att förbättra era interna varumärkesassociationer!

  1. För att sprida det interna varumärket till potentiella kandidater

Att anordna event som öppet hus eller mässa är effektiva sätt att komma i kontakt med potentiella medarbetare och framtida stjärnor, samtidigt som det blir ett lysande skyltfönster för era värderingar, er kultur och arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis...

Studier visar på att engagemang och trivsel på arbetsplatsen - med fokus på sociala relationer med kollegor, visad uppskattning från arbetsgivare till arbetstagare och möjligheten till personlig utveckling och stimulans – är avgörande faktorer för förmågan att attrahera och behålla kompetens inom organisationen. Ett strategiskt arbete med employer branding blir därför kritiskt för att säkerställa hanteringen av denna utmaning för dagens företag. Event har visat sig vara ett effektivt sätt att både stärka det interna varumärket, men också sprida det till potentiella medarbetare. På så sätt kan event bli mer än nöje - och generera stora, långsiktiga affärsnyttor.

David Ejnar

Projektledare

”Vill ni ha tips och råd om hur event kan påverka er organisation och ert varumärke?”

Kontakta oss