EN KULTUR AV FIRANDE

En kultur av firande

Att skapa en positiv företagskultur har visat sig ha ett flertal viktiga fördelar. Att fira framgång - smått som stort - är en av delarna många experter beskriver som viktigast i denna process.

kultur av firande

Vad är företagskultur och varför är den viktig?

Definition

Det finns många olika definitioner av företagskultur, men kort sammanfattat kan det låta såhär: företagskulturen är de normer, värderingar, antaganden, attityder och beteenden som existerar i en organisation. 

En positiv och stark företagskultur har visat sig ha stor inverkan på hur anställda trivs, deras engagemang och i slutändan deras prestation. Dessutom är det idag en avgörande faktor vid val av arbetsplats för allt fler - vi väljer inte ett företag, vi väljer en företagskultur. Ett flertal studier visar även på att dessa faktorer har en direkt påverkan på bolagets resultat både på kort och lång sikt. Med andra ord, en positiv företagskultur som genomsyrar verksamheten är A och O för att skapa ett framgångsrikt företag.

 

“The number one muscle to flex in hiring is culture.”

– Brian Halligan, VD, HubSpot

 

Några av de största fördelarna med en positiv företagskultur:

  • Lättare att behålla kompetenta medarbetare samt att attrahera nya talanger.
  • Minskade omkostnader för rekrytering, onboarding och offboarding.
  • Ger mening och riktning, vilket skapar tillhörighet, trivsel, engagemang och i slutändan prestation och resultat.

 

fira kultur 2

“If you want employees to feel appreciated, you need to celebrate their achievements regularly and publicly.”

– Logan Green, Grundare, Lyft

Varför ska vi fira?

  • Kulturell boost! Genom att fira visar man vilka beteenden som uppskattas, uppmuntras och premieras på arbetsplatsen. Ett strategiskt och konsekvent arbete med firanden kopplade till företagets vision och beteenden som ska hjälpa företaget dit, är nyckeln till framgång inom firanden.
  • Att skapa tillfällen för firanden är lika med att skapa tillfällen för sociala relationer att utvecklas. När relationen mellan kollegor stärks trivs vi bättre på arbetsplatsen, vårt engagemang ökar, vår prestation förbättras och vår förmåga att lösa komplexa problem likaså.
  • Kollektiv och individuell uppmärksamhet och uppskattning gör att vi känner att vårt arbete är meningsfullt och viktigt. Att få bekräftelse när vi gör något bra som grupp eller som person, är därför något som stärker vårt engagemang och ökar vår lojalitet.

Kontakta oss

* Genom att skicka formulär till oss godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.